sobota, 17 października 2015

Historyczny PIERWSZY w Polsce warsztat Dragon Dreaming !

Już w weekend 12 - 13 Grudnia 2015 r będziesz mieć możliwość uczestniczenia w PIERWSZYM warsztacie Dragon Dreaming w POLSCE !

zapraszamy do Krakowa ! 

  Metoda nakierowana jest na realizację twórczych, wspólnych, zespołowych projektów jak również na wspieranie organizacji. Opiera się na 3 zasadach:

 • projekt wspiera rozwój człowieka – uczestników/czek
 • projekt wspiera proces budowania społeczności – wzmacnia społeczność, której jesteś częścią oraz zespół czy organizację realizującą przedsięwzięcie
 • projekt służy Planecie – służy poprawie jakość życia wszystkich form istnienia na Ziemi

Warsztat "Dragon Dreaming Intensive" z Johnem Croftem
Dzięki temu metoda zarządzania i tworzenia projektowego sprawdza się szczególnie dobrze w „nowej ekonomii”, przedsiębiorstwach społecznych NGO-osach, kooperatywach oraz we wszelkich organizacjach uczących się, które mają świadomość nadchodzących zmian i potrafią się do nich dostosowywać.
Dragon Dreaming to podejście systemowe, inspirowane kulturą Australijskich Aborygenów i najnowszymi teoriami zarządzania. Jest to filozofia projektowania, która włącza każdy aspekt naszego życia opierając się na demokracji uczestniczącej, ekologicznym zrównoważeniu i rezyliencji oraz sprawiedliwości społecznej. W przeciwieństwie do tradycyjnego zarządzania projektem, dzięki podejściu partycypacyjnemu, odpowiedzialność za przedsięwzięcie spoczywa na wszystkich uczestnikach

Podczas 2 dniowego warsztatu Dragon Dreaming nauczysz się podstawowych założeń metody Dragon Dreaming i w praktyce stworzysz podstawy przykładowego projektu. Koniecznie zabierz ze sobą marzenie, ideę, którą chciałbyś/chciałabyś zrealizować!

Dragon Dreaming służy jednostkom, organizacjom, grupom, zespołom i społecznościom pomagając urzeczywistnić zdumiewająco efektywne przedsięwzięcia dzięki wykorzystaniu potencjału płynącego z dostępu do kolektywnej inteligencji. W tej metodzie wszyscy uczestnicy potrafią całkowicie utożsamić się z projektem odkrywając możliwości, o których wcześniej nie wiedzieli (dotarcie do obszaru/zasobów, o których „nie wiem, że nie wiem”).
Przechodzenie przez cztery etapy projektu Wizję (Marzenia), Planowanie, Działanie i Świętowanie (Celebracja) jest pełne radości a nawet zabawy – tylko takie podejście umożliwia uruchomienie potencjału całej zbiorowości.
Proces Dragon Dreaming wspiera najgłębsze wizje i motywacje każdego z uczestników, dzięki czemu osiągany jest efekt synergii i pełnej efektywności.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieć

 1. Na czym polegają cztery etapy i kroki projektu zakończonego sukcesem i będą potrafili zastosować je we własnych przedsięwzięciach.
 2. Jak prowadzić Twórcze Koło Śnienia Projektu oraz jak jak korzystać z niego we własnych projektach.
 3. Jak wygląda przejście od Koła Śnienia (wizji) do Karabirrdt („pajęcza sieć” lub mapa projektu) z użyciem zestawu technik włącznie z partycypacyjnym ustalaniem celów cząstkowych i głównych.
 4. Jak tworzyć Karabirrdt dla projektu wraz z orientacją w jaki sposób zastosować je w celu stworzenia własnej strategii partycypacyjnego projektowania przedsięwzięć.
 5. Stworzyć projekt wspierający zastosowania tej metody w tworzeniu własnych projektów w przyszłości.


Długość warsztatu: 16 godzin
Harmonogram

 • Od Śnienia (Marzeń) do Planowania
 • Komunikacja + komunikacja charyzmatyczna
 • Tworzenie Kręgu – od indywidualnego do wspólnego Śnienia/Marzenia
 • Proces zmian
 • Metody diagnostyczne
 • Od Planowania do Działania
 • Tworzenie celów
 • Karabirrdt- mapowanie celów, zadań i zespołów
 • Refleksja, ewaluacja i powrót do Świętowania.  
Warsztat poprowadzi (kliknij) Robert Palusiński -
Klikając w nazwisko lub w formularz kontaktowy dowiesz się więcej szczegółów. Zapraszam!

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza